TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablatura de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artista:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Acordes(4.5 from 14 votes)
61,148 Vistas, ´┐Żltima Revisi´┐Żn 12 years ago
by: Gero Maxin
guest
[Guest]
Print
T|  Artist Name: Callalily
A|  Song Name  : Magbalik
B|  ==========================================================
N|  
A|  ############################
B|  ##         INTRO          ##
B|  ############################
E|  
R|  BASS
.|  3|-----F-G--|-------C--|-----F-G--|-------C--|-
C|  2|-e-b------|-e-a-b----|-e-b------|-e-a-b----|-
O|  
M|  AFTER NITO, PASOK NA ANG RYTHM TSAKA LEAD AND BASS..
-|  
T|  
A|  *Pwedeng may ibang variations ng tab ng intro.. pero mas pinili ko to
B|  kaso mas maayos ang lagay ng daliri dito.. sakto pa sa E CHORD na syang
N|  unang chord ng kanta..
A|  
B|  RYTHM: ELECTRIC
B|     [EE
]   [BB
]  [C#mC#m
]  [AA
]2 E|  4|-----|-----|--C--|--C--|- R|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- .|  3|--e--|--F--|--C--|--d--|- C|  2|--b--|--b--|-----|-----|- O|   M|  LEAD: -|   T|    [EE
]             [BB
]             [C#mC#m
]       [AA
]2 A|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G-e-G-a--G-e----|- B|   N|   [EE
]             [BB
]             [C#mC#m
]       [AA
]2 A|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G---G-b---------|- B|   B|  BASS: E|  G|--------------------------------------------------------|-----------------------| R|  D|--------------------------------------------------------|-----------------------| .|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|---0h2-0---0h2-0-2p0---| C|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|--0-------0----------0-| O|   M|                                        *imbento ko nalang to mga dudes.. -|                                                              di ko na kasi marinig.. T|                                                              pero promise, okay naman eh.. hehe A|  BASS: B|      E                B                  C#m                  A2 N|  G|--------------------------------------------------------|----------| A|  D|--------------------------------------------------------|--------2-| B|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|--0-2-0---| B|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|----------| E|   R|                                        *imbento ko nalang to mga dudes.. .|                                                              di ko na kasi marinig.. C|                                                              pero promise, okay naman eh.. hehe O|   M|   -|  ############################ T|  ##        VERSE I         ## A|  ############################ B|   N|  [EE
]         [BB
] A|   B|  Wala na'ng dating pagtingin B|  [C#mC#m
]     [AA
]2 E|  sawa na ba saking lambing R|  [EE
]         [BB
] .|   C|  wala ka namang dahilan O|  C#m            A2 M|  bakit bigla nalang nangiwan -|   T|  RYTHM ACOUSTIC: A|      E     B5   C#5    A2   B|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- N|  4|-----|-----|--C--|-----|- A|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- B|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- B|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- E|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- R|   .|   C|  LEAD FILL-IN: O|   M|  4|---e-|-----|---e-|- -|  3|-b---|-----|-b---|- T|   A|  BASS: B|      E     B    C#m       A2 N|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  A|  D|-----|-----|---------|-------|  B|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| B|  E|-0==-|-----|---------|-------| E|   R|   .|   C|  ############################ O|  ##        VERSE II        ## M|  ############################ -|   T|   A|  E          B5 B|   N|  di na alam ang gagawin A|  c#m       A2 B|  upang ika'y magbalik sakin B|  E             B5 E|   R|  ginawa ko naman ang lahat .|  c#m             A2 C|  bakit bigla nalang naghanap O|   M|   -|  RYTHM ACOUSTIC: T|      E     B5   C#5    A2   A|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- B|  4|-----|-----|--C--|-----|- N|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- A|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- B|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- B|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- E|   R|  BASS: .|      E     B    C#m       A2 C|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  O|  D|-----|-----|---------|-------|  M|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| -|  E|-0==-|-----|---------|-------| T|   A|   B|  *Then after ng huling bass, bago pumasok ang refrain N|  do this: A|   B|  BASS: B|  G|-------| E|  D|-------| R|  A|-------| .|  E|-5s1p0-| C|   O|   M|  ############################ -|  ##        REFRAIN         ## T|  ############################   A|   B|   N|  F#m          B5 A|  hindi magbabago B|  F#m     B5 B|  pagmamahal sa iyo E|  f#m        B5 R|  sanay pakinggan mo .|      A2       B5 C|  ang awit ng pusong ito O|   M|  RYTHM ELECTRIC: -|     f#m   B5    A2 T|  3|--a--|--b--|--a--|- A|  3|--F--|--F--|--e--|- B|  3|--C--|-----|-----|- N|  2|-----|--b--|--a--|- A|   B|  BASS: B|    F#m                 B           F#m           B  E|  G|-------------------|-----------|-------------|-------------------| R|  D|-------------------|-----------|-------------|-------------------| .|  A|-------------------|-2-2---0h2-|-------------|-----2s4-2-0---0---| C|  E|-2----2--2-2---2p0-|-----------|-2----2--2-2-|-0-2---------2---0-| O|   M|   -|  BASS: T|    F#m            B                   A2                B A|  G|--------------|-------------------|-----------------|-------| B|  D|--------------|-------------------|-----------------|-------| N|  A|--------------|-2----2--2-2---2p0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2x16--| A|  E|-2--2-2---2p0-|-------------------|-----------------|-------| B|   B|   E|   R|  *Pagdating ng A2 chord hanggang B (ang awit ng pusong ito... ) .|   pasok ang rythm na panay downward strum.. C|   O|  RYTHM ELECTRIC: M|    A2                B                 B -|  3|-a-a-a-a-a-a-a-a-|-b-b-b-b-b-b-b-b-|-b-b-b-b-b-b-|- T|  3|-e-e-e-e-e-e-e-e-|-F-F-F-F-F-F-F-F-|-F-F-F-F-F-F-|- A|  2|-a-a-a-a-a-a-a-a-|-b-b-b-b-b-b-b-b-|-b-b-b-b-b-b-|- B|                                       N|                     pagdating dito,-->|----------------------| A|                     sasabay ang lead..|----------------------| B|                                       |----------------------| B|                                       |---------------2h4p2--| E|                                       |-2-2-2-2-2-2h4--------| R|                                       |----------------------| .|   C|  ############################                                              O|  ##        CHORUS          ## M|  ############################ -|   T|  -------------------- A|  RYTHM GUITAR SOLO: B|  -------------------- N|   A|  RYTHM ACOUSTIC: B|      E     B5   C#5    A2   B|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- E|  4|-----|-----|--C--|-----|- R|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- .|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- C|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- O|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- M|   -|  E                     B5       C#m T|   A|  tulad ng mundong hindi tumitigil sa pagikot B|       A2 N|  pag-ibig di mapapagod A|   B|   B|  BASS: E|   R|   .|  Bago pumasok ang drums, rythm ito muna.. C|   O|  G|---------|   M|  D|---------| -|  A|---------| T|  E|--2s1p0--| A|   B|   N|   A|  Then: B|   B|   E|  RYTHM ELECTRIC: R|      E     B    C#m    A2 .|  4|-----|-----|--C--|--C--|- C|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- O|  3|--e--|--F--|--C--|--d--|- M|  2|--b--|--b--|-----|-----|- -|   T|  E                     B       C#m A|   B|  tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagagos N|       A2 A|  pag-ibig di matatapos B|   B|   E|  BASS R|    E            B               F#m             A2 .|   C|  G|---------------|---------------|---------------|---------------| O|  D|---------------|---------------|---------------|---------------| M|  A|---------------|-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-|-0-0-0-0-0-0-0-| -|  E|-0-0-0-0-0-0-0-|---------------|---------------|---------------| T|   A|   B|   N|   A|  TAPOS PASOK ANG INTRO LEAD: B|   B|  LEAD: E|   R|     E               B               C#m         A2 .|  4|-e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-F---e-b-F-e-F-G-G-a--G-e-G-a--G-e----|- C|   O|  BASS: M|      E                B                  C#m                  A2 -|  G|--------------------------------------------------------|-----------------------| T|  D|--------------------------------------------------------|-----------------------| A|  A|-------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2--2h4-4-4-4-4-4-4-4-|---0h2-0---0h2-0-2p0---| B|  E|--0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------|--0-------0----------0-| N|   A|   B|  ############################ B|  ##       VERSE III        ## E|  ############################ R|   .|  E     B         C#m C|   O|  alalala'y bumabalik M|           A2 -|  mga panahong nasasabik T|  E            B A|   B|  sukdulang mukha mo ay N|  C#m          A2 A|  laging nasa panaginip B|   B|  RYTHM ACOUSTIC: E|      E     B5   C#5    A2   R|  4|--e--|--e--|--e--|--e--|- .|  4|-----|-----|--C--|-----|- C|  3|--b--|--b--|--b--|--b--|- O|  3|--G--|--b--|--G--|--a--|- M|  3|--e--|--F--|--C--|--e--|- -|  2|--b--|--b--|-----|--a--|- T|   A|  LEAD FILL-IN: B|   N|  4|---e-|-----|---e-|- A|  3|-b---|-----|-b---|- B|   B|   E|  BASS: R|      E     B    C#m       A2 .|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  C|  D|-----|-----|---------|-------|  O|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| M|  E|-0==-|-----|---------|-------| -|   T|   A|  ############################ B|  ##        VERSE IV        ## N|  ############################ A|   B|  E         B           C#m B|   E|  bakit biglang pinagpalit R|   .|            A2 C|  pagsasamaha'y tila nawaglit O|  E             B M|   -|  ang dating walang hanggan T|  C#m           A2 A|  nagkaroon ng katapusan B|   N|  BASS A|      E     B    C#m       A2 B|  G|-----|-----|---------|-------| *sabay to ng verse.. 2x yan gagawin..  B|  D|-----|-----|---------|-------|  E|  A|-----|-2==-|-2-2h4==-|-4-0==-| R|  E|-0==-|-----|---------|-------| .|   C|   O|   M|  *Then after ng huling bass, bago pumasok ang refrain -|  do this: T|   A|  BASS: B|  G|-------| N|  D|-------| A|  A|-------| B|  E|-5s1p0-| B|   E|   R|  ############################ .|  ##        REFRAIN         ## C|  ############################ O|   M|  f#m          B -|  hindi magbabago T|  f#m     B A|  pagmamahal sa iyo B|  f#m        B N|  sanay pakinggan mo A|      A2       B B|  ang awit ng pusong ito B|   E|  RYTHM ELECTRIC: R|     f#m   B5    A2 .|  3|--a--|--b--|--a--|- C|  3|--F--|--F--|--e--|- O|  3|--C--|-----|-----|- M|  2|-----|--b--|--a--|- -|   T|  BASS: A|    F#m                 B           F#m           B  B|  G|-------------------|-----------|-------------|-------------------| N|  D|-------------------|-----------|-------------|-------------------| A|  A|-------------------|-2-2---0h2-|-------------|-----2s4-2-0---0---| B|  E|-2----2--2-2---2p0-|-----------|-2----2--2-2-|-0-2---------2---0-| B|   E|   R|  BASS: .|    F#m            B                   A2                B C|  ***This tab has been trimmed, as the maximum size limit was reached. (300 lines)***
Song Chord Charts:
E
B
C#m
A

14 Votes
5 star: 79%  (11)
4 star: 7%  (1)
3 star: 7%  (1)
2 star:  (0)
1 star: 7%  (1)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (35):
 

JAYvEE_7
[Guest]

(7 years ago)
MALaGS KA @Pimpim

Reply

Pimpim
[Guest]

(7 years ago)
muret ka naman hu u ba?@pepai

Reply

pepai
[Guest]

(7 years ago)
amazing

Reply

timi corpuz
[Guest]

(8 years ago)
PWEDE BANG SIMPLENG PIANO CHORDS LNG

Reply

melle_17
[Guest]

(8 years ago)
e send nyo naman ko sa fb ko ung pang piano na chorgs ng magbalik ples jusy saerch my nym carmelle ermita

Reply

mhia_23
[Guest]

(8 years ago)
wala po bang for piano lang.. solo piano? para di shado mgulo..
suggest lang:)))

Reply

lodj
[Guest]

(9 years ago)
ala po ba mas simple or video ng piano tuturial nitong magbalik??baguhan po kc ako

Reply

shaira
[Guest]

(9 years ago)
ahh ok getz ko na..key of A e2..cge po tnx

Reply

shaira
[Guest]

(9 years ago)
kaya lng..parang me mali..

Reply

shaira
[Guest]

(9 years ago)
haha..guys..piano tabs 2..

Reply

khen
[Guest]

(9 years ago)
sarap pala ma22 ng gitara
.......^_~..........

Reply

wallacetick
[Guest]

(9 years ago)
,'-,->i got it! hahahaha.,... i like it.

Reply

ungas
[Guest]

(9 years ago)
tanga, tignan niyo kasi kung marunong talaga kayong mag-piano alam niyo kung paano basahin yan!!! PIANO TAB YAN HIDI PIANO SHEET MGA BOBO!!!!!!!!!

Reply

Anonymous
[Guest]

(9 years ago)
hindi nmn 2 piano ah!!!

Reply

hailey
[Guest]

(9 years ago)
oo nga wala namang piano tab diyan ehh.ndi ko maintindihan.

Reply

spealpRhype
[Guest]

(9 years ago)
Hi People
How are you doing?

Reply

lala
[Guest]

(9 years ago)
hindi naman mahirap eh..kulang lang ung info.

Reply

lala
[Guest]

(9 years ago)
para atang hindi complete..

Reply

Hunters
[Guest]

(10 years ago)
Piano ba2 o Guitar :D

Reply

mavie03
[Guest]

(10 years ago)
yeah ryt... where's the piano tab there..???????maybe that's for the guitars/band right?? but that's cool huh!!

Reply

...More Comments...
 
View all 35 comments
 

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[13829 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +