TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablatura de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artista:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Acordes(0 from 0 votes)
3,696 Vistas, ´┐Żltima Revisi´┐Żn 4 years ago
by: Anonymous
guest
[Guest]
Print
T|  E              Asus2          B              Asus2       
A|  A| 4|---------------e--------------e-----------C--e------------------|-
B|  B| 3|---------e--G--------e--a--b--------F--b----------e-a-e-b-a-e---|-
N|  B| 2|---e--b-----------a--------------b--------------a-------------a-|-
A|  E|        Lalala     la la la...     la ... .. ..    
B|  R|      E              Asus2          B               Asus2     
B|  .| 4|---------------e--------------e-----------C--e----e--|-
E|  C| 3|---------e--G--------e--a--b--------F--b----------b--|-
R|  O| 3|--------------------------------------------------a--|-
.|  M| 3|--------------------------------------------------e--|-
C|  -| 2|---e--b-----------a--------------b----------------a--|-
O|  T| 
M|  A| Stanza I:
-|  B|        Pagmasdan ang ulan   unti unting   pumapatak
T|  N|     E             Asus2       B              E     
A|  A| 4|-----------e-------------------------D--e--------------e--|-
B|  B| 3|--------e----------e--a--b-----F--b----------e-G-b---e----|-
N|  B| 2|--e--b----------a-----------b--------------e-------b------|-
A|  E|       Sa mga halama't mga       bulaklak...
B|  R|     C#m7           F#sus2        B9              B
B|  .| 4|--------e--------------------------------C------D--|-
E|  C| 3|--C-G-b---b-G-C----C-F-b-A-e-------F--a-----a---b--|-
R|  O| 3|------------------------------------------------F--|-
.|  M| 2|-----------------F--------------b---------------b--|-
C|  -|      Pagmasdan ang   dilim unti unting   bumabalot 
O|  T|      AM7             G#m7    AM7           G#m7
M|  A| 4|-------C-G-------F-------------C-G---C---G-F---C--------e--|-
-|  B| 3|-----a-------G-b------F-b----a---------a-----b-A----F-b----|-
T|  N| 3|---------------------------------------------G-------------|-
A|  A| 2|---a----------------G------a----------------------G--------|-
B|  B|        Sa buong paligid tuwing umuulan ...
N|  B|     C#m7            F#sus2       B9               B, Asus2, B   
A|  E| 4|--------e-----------------------------C---------D----e-F-|-
B|  R| 3|--C-G-b---b--------C-F-b-A--------F-a-----a-F--------b-b-|-
B|  .| 2|-----------------F--------------b---------------b----a-b-|-
E|  C| 
R|  O| Stanza 2:
.|  M|        Kasabay    ng ulan      bumubuhos ang iyong ganda    
C|  -|     E              Asus2          B             E
O|  T| 4|-----------------------------e-----------D--e-----------------|-
M|  A| 3|--------e--G--b-----e--a--b--------F--b-----------e-G-a-b-e-G-|-
-|  B| 2|--e--b-----------a--------------b-------------e-b-------------|-
T|  N|    Kasabay rin ng hanging     kumakanta   
A|  A|     C#m7           F#sus2        B9             B
B|  B| 4|--------e-----------------------------C--------------C-D-C-|-
N|  B| 3|--C-G-b---b-G-C----C-F-b-A-F-C----F-a---a-F------F-a-------|-
A|  E| 2|-----------------F--------------b-----------b--b-----b-----|-
B|  R|       Maari bang huwag kana Sa piling ko'y lumisan pa
B|  .|      AM7             G#m7    AM7           G#m7
E|  C| 4|-------C-G-------F-------------C-G---C---G-F---C--------e--|-
R|  O| 3|-----a-------G-b------F-b----a---------a-----b-A----F-b----|-
.|  M| 3|---------------------------------------------G-------------|-
C|  -| 2|---a----------------G------a----------------------G--------|-
O|  T| Hanggang ang hangi't ulay tumila pa
M|  A|     C#m7            F#sus2          B9              B, Asus2, B   
-|  B| 4|--------e-------------------------------C---------D----e-F-|-
T|  N| 3|--C-G-b---b-G-C-----C-F-b-A-F-C-----F-a-----a-F---b----b-b-|-
A|  A| 2|------------------F---------------b---------------b----a-b-|-
B|  B| 
N|  B| Chorus I:
A|  E|     Buhos   na ulan aking   mundo'y lunuring tuluyan
B|  R|     E              Asus2          B        E      A 
B|  .| 4|-----------------------------e------C-F-a-G-F-e--C---|-
E|  C| 4|----------------------------------------C-C-C--------|-
R|  O| 3|--------e--G--b-----e--a--b-------b-----------b--a---|-
.|  M| 2|--e--b-----------a--------------b----------------a---|-
C|  -|      Tulad ng pag agos mo   Di papipigil ang puso
O|  T|     E              Asus2        G#sus    C#m7 
M|  A| 4|-----------------------------e--C--e-D----e--F-G-----e-G-|-
-|  B| 3|--------e--G--b-----e--a--b-----G--G----C--------C-b-----|-
T|  N| 3|--------------------------------D------------------------|-
A|  A| 2|--e--b-----------a--------------G------------------------|-
B|  B|       Nagliliyab               Pag-ibig ko'y
N|  B|     Bm7             A          G#m7
A|  E| 4|--------d-------d-------C---e-------------F-----|-
B|  R| 3|----F-a-----F-a-----e-a----------D--F--b--------|-
B|  .| 2|--b-------b-------a-----------G-----------------|-
E|  C|     Umaapaw       damdamin ko'y humihiyaw        sa tuwa    
R|  O|     A             G#m7          A              G#m7       
.|  M| 4|-------C--e--C----------------------C--e--C----------F-----|-
C|  -| 3|----a--------------D--F--b--F----a-------------F--b-----b--|-
O|  T| 2|--a-------------G-------------a--------------G-------------|-
M|  A|                        Tuwing    umuulan at kapiling 
-|  B|      Bhold C#hold     F#m               Asus2       
T|  N| 4|---D-----f-----------------------------e------------|-
A|  A| 4|---------C------------------------------------------|-
B|  B| 3|---b-----G----------F--a--F--b--a------b------------|-
N|  B| 3|---F-----C-----------------------------a------------|-
A|  E| 3|---------------------------------------e------------|-
B|  R| 2|---b-----------------------------------a------------|-
B|  .|     Ka ...                             
E|  C|     E              Asus2
R|  O| 4|-----------------------------e----C---e---C----------|-
.|  M| 3|--------e--G--b-----e--a--b----------------------C-e-|-
C|  -| 2|--e--b-----------a----------------b---a---b----b-----|-
O|  T| 
M|  A| Stanza III:
-|  B|        Pagmasdan ang ulan      unti unting 
T|  N|     E              Asus2          B   
A|  A| 4|-----------------------------e-----------D--e----|-
B|  B| 3|--------e--G--b-----e--a--b--------F--b----------|-
N|  B| 2|--e--b-----------a--------------b----------------|-
A|  E| 
B|  R|    Tumitila        Ikaw ri'y magapapaalam na    
B|  .|     E               C#m7       F#sus2       B9             B 
E|  C| 4|------------------------e-----------------------C--------C-D-C-|-
R|  O| 3|------e-G-e-a-e---C-G-b--------C-F-b-A-e----F-a------F-a-------|-
.|  M| 2|--e-b------------------------F------------b--------b-----b-----|-
C|  -| 
O|  T| Maari bang huwag kana Sa piling ko'y lumisan pa
M|  A|      AM7             G#m7    AM7           G#m7
-|  B| 4|-------C-G-------F-------------C-G---C---G-F---C-----------|-
T|  N| 3|-----a-------G-b------F-b----a---------a-----b-A----D-F-b--|-
A|  A| 3|---------------------------------------------G-------------|-
B|  B| 2|---a----------------G------a----------------------G--------|-
N|  B|    Sakbibi ka't   ulan lamang ang saksi...   
A|  E|     C#m7            F#sus2          B9       B     Asus2, B   
B|  R| 4|----C-e-G-------------------------------C-----------e--F-|-
B|  .| 3|--C-----------------C-F-b-A-F-------F-a------F-b---------|-
E|  C| 2|------------------F---------------b--------b--------a--b-|-
R|  O| 
.|  M| Chorus 2:
C|  -|    Minsan pa ulan bumuhos ka huwag nang tumigil pa
O|  T|     E          Asus2     B        E          A   
M|  A| 4|-------------------e---------D-------------C---|-
-|  B| 3|------e-G------e-a-b-----F-b------e-G-b----a---|-
T|  N| 3|-------------------------------------------e---|-
A|  A| 2|--e-b--------a---------b--------e----------a---|-
B|  B|      Hatid mo ma'y bagyo dalangin ito ng puso kong
N|  B|     E          Asus2    G#sus G#          C#m7
A|  E| 4|--------e----------e--------C----c----------e-G---e---|-
B|  R| 3|----e-G-b------e-a-b----D-G--------G-D--C-G---------b-|-
B|  .| 2|--e----------a--------G--------G----------------------|-
E|  C|       Suma.. ... samo          Pag-ibig ko'y
R|  O|     Bm7             Asus2       G#m7
.|  M| 4|--------d-------d--------e-C------------F-----|-
C|  -| 3|----F-a-----F-a-----e-a------a----F--b-----b--|-
O|  T| 2|--b-------b-------a-------------G-------------|-
M|  A| 
-|  B|     Umaapaw       damdamin ko'y humihiyaw        sa tuwa    
T|  N|     A             G#m7          A              G#       
A|  A| 4|-------C--e--C----------F-----------C--e--C----------C------|-
B|  B| 3|----a-------------F--b----b------a--------------D--G----G-D-|-
N|  B| 2|--a-------------G-------------a--------------G--------------|-
A|  E|                     Tuwing umuu    lan at kapiling 
B|  R|      B     C#          F#m    G#m7    A      B 
B|  .| 4|--------------C----------------------------------------|-
E|  C| 3|-----F-b--C-G----------C-F----D-F-----e-a----F-b-------|-
R|  O| 2|---b-----------------F------G-------a------b-----------|-
.|  M| 
C|  -| Interlude:
O|  T|     Ka.. ...
M|  A|     G               F#               B9               Bsus     
-|  B| 4|--------d-g-d------------C-F-C------------C-F-C-----D-D-e-F-|-
T|  N| 3|----g-b-------b-g----F-A-------A-F----F-a-------a-F---------|-
A|  A| 2|--g----------------F----------------b---------------b-b-----|-
B|  B| 
N|  B|        Lalala      la la la     la la la la     lalalala       
A|  E|     E              Asus2          B             E
B|  R| 4|-----------------------------e-----------D--e-----------------|-
B|  .| 3|--------e--G--b-----e--a--b--------F--b-----------e-G-a-b-e-G-|-
E|  C| 2|--e--b-----------a--------------b-------------e-b-------------|-
R|  O|       La la la     la la la la la la la...
.|  M|     C#m7           F#sus2        B9             B
C|  -| 4|--------e-----------------------------C--------D-----------|-
O|  T| 3|--C-G-b---b-G-C----C-F-b-A-F------F-a-----a-F--b-----------|-
M|  A| 3|-----------------------------------------------F-----------|-
-|  B| 2|-----------------F--------------b--------------b-----------|-
T|  N|       Maari bang minsan pa mahagkan ka't maiduyan pa
A|  A|      AM7hold     G#m7hold    AM7             G#m7
B|  B| 4|---e-------------G-------------C-G------F------------------|-
N|  B| 4|---C-------------D-----------------------------------------|-
A|  E| 3|---G-------------b-----------a------G-b-------F-b----------|-
B|  R| 3|---e-------------F-----------------------------------------|-
B|  .| 3|-----------------D-----------------------------------------|-
E|  C| 2|---a-------------G---------a----------------G--------------|-
R|  O|      Sakbibi ka't ulan lamang ang saksi...
.|  M|     C#m7            F#sus2          B9             B Asus2, B   
C|  -| 4|---------e------------------------------C--------D-----e-F-|-
O|  T| 3|--C-G--b------------C-F-A-b-A-------F-a-----a-F--------b-b-|-
M|  A| 2|------------------F---------------b--------------b-b---a-b-|-
-|  B| 
T|  N| Chorus 3: (same pattern in chorus 2)
A|  A| 
B|  B|        Buhos na   ulan    aking     mundo'y lunuring   
N|  B|     E                 A                 B
A|  E| 4|----------e---------------C-e---------------D-F-D------|-
B|  R| 3|------e-G---b-G-e-----e-a-----b-a-e-----F-b-------b-F--|-
B|  .| 2|--e-b---------------a-----------------b----------------|-
E|  C|    Tuluyan        Tulad ng pag agos mo   Di
R|  O|     E        A E               A   
.|  M| 4|------------C----------e--------------C-e-C-------|-
C|  -| 3|----e-G-b---a------e-G---b-G-e----e-a-------a-e---|-
O|  T| 3|------------e-------------------------------------|-
M|  A| 2|--e---------a--e-b--------------a-----------------|-
-|  B|       Mapipigil ang puso kong           nagli   
T|  N|     G#sus   G#       C#m7              Bm7
A|  A| 4|--------C-------c--------e-G-e-------------d-F-d-----|-
B|  B| 3|----D-G-----D-G----C-G-b-------b-G-----F-a-------a-F-|-
N|  B| 2|--G-------G--------------------------b---------------|-
A|  E|     liyab          pag ibig koy umaapaw     damdamin ko'y            
B|  R|     A                 G#m7       A           G#m7           
B|  .| 4|--------C-e-C-------------F----------e-C---------F----|-
E|  C| 3|----e-a-------a-e-----F-b---b----e-a---------F-b---b--|-
R|  O| 2|--a-----------------G----------a-----------G----------|-
.|  M|     Humuhiyaw sa tuwa huwa huwaha... 
C|  -|     A          G#sus            C# 
O|  T| 4|--------e-C--C-----C-------C------C--------C-----|-
M|  A| 3|----e-a--------D-G-----D-G----C-G---G--C-G---G---|-
-|  B| 2|--a----------G-------G---------------------------|-
T|  N| 
A|  A|   Tuwing umu     ulan at kapiling   ka   
B|  B|     F#m    G#m7    A        B       E              C     
N|  B| 4|--F------G-------e--------D-------e-----e-e------e----e-e-|-
A|  E| 4|--C------D-------C-------------------------------c----c-c-|-
B|  R| 3|--a------b-------a--------b-------b-----b-b------g----g-g-|-
B|  .| 3|--F------F-------e--------F-------G-----G-G------c----c-c-|-
E|  C| 3|--C------D------------------------e-----e-e---------------|-
R|  O| 2|--F------G-------a--------b-------b-----b-b---------------|-
.|  M| 2|----------------------------------e-----e-e---------------|-
C|  -| 
O|  T| Chorus 4: (1 step higher F) strumming pattern 
M|  A| 
-|  B| F          Bb          C               F       Bb°   
T|  N| Minsan pa ulan bumuhos ka huwag nang tumigil pa
A|  A| F        Bb             Asus A     Dm       C    Bb
B|  B| Hatid mo ma'y bagyo dalangin ito ng puso kong sumasamo
N|  B|     Am            Bb       Am             Bb        Asus-A-Dsus-D
A|  E| Pag ibig ko'y umaapaw , damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa
B|  R|    Gm    Am   Bb     C 
B|  .| Tuwing umuuulan at kapiling ka
E|  C| 
R|  O| Outro: F—-Bb—-C—-F-Bb°-(3x)
.|  M|          Bb°-F°-Bb°-Fhold- 
C|  -| 
O|  T| La la la la lalala lalalala


Login to Edit
Edit
Tab
YouTube
Video
View Sheet Music
Sheet
Music
Voice / Instrument / Track Legend
Instr.
Map
Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
 

Comments (0)
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[23581 TabNabbers online]
©2020 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +