TabNabber Tabs   Musician Supported
  Tabs de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artista: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Acordes(0 from 0 votes)
2,268 Vistas, ´┐Żltima Revisi´┐Żn 1 year ago
by: Anonymous
guest
[Guest]
Here is your midi file as a piano tab: 
 The first number shown is the octave.  For example, 4| means all notes on the line are played on octave 4.
==========================================================================================================

7|------F-FgFg-g--g-fgD---f-----g---g------------FFgg------f-FgDFgc-----FFgggFFeF---dg-gg-gefFFeg-|
7|------------------------------------------------------------e-f-------------ec----f-------------|
7|------------------------------------------------------------F-D----------D--Dgc---c---D-ffe--c--|
7|------g----------------------------------------------------gD-g-F-----ffFFefgFg---e--Ff-cFFe-g--|
7|g-----ffgFgF-FgFF-gFgg-Fggf-FFF-fgFg---g-g---FgggFFg-gg-ggFcffeFgg--ggggDfFgfffg-gFfgfcFFggDDFF-|
6|----------A---------------------------------------------------------dDC--------------A-e--------|
6|--------------------------------------------------------------------fF---------------F----------|
6|--------------------------------------------------------------------af--------------------------|
6|f--------cf--FF---ggeG--g-----A--cD--------f----e-d---dge-------c--GFaDCG-e----c--a-gCCg---g----|
6|A---------a--C----fA------------------------------------------------GCG--------------cFD--------|
6|c-----ccGFCafffef-Cefddce-gac-ccagAf-c-GcGccc--DDcc-ccDdcCccgcDfdC-cDAAbcCcDD-cdcccddbcdGDccfcg-|
6|F-----ff-GFcccc---Dcbfe-C-ccD-g-Dec----c-c-G---gc-e-eegDaDd-D-gcgf-DAcccC-G---DadAADeaaC---DbgC-|
5|----------------------------------------------------------------b--------------b-------------bG-|
5|---Cc-G-DDcDffDggDAc-ffggDAAGGf-fcAA--f-GGdGGgADAggffcADAeFgDCACag-fDbCeC-gGAAgDfgDDCffggCdfGdbG|
5|----------------------------------------------------------------C----C--------aa---A--C------fe-|
5|----------------------------------------------------------------f----G---------d---d---------Dg-|
5|---------------------------------------------------------------------------------------------e--|
5|------D---C-------GD----A-----D------------------C-----A--aG----dc-DAfDcA-----dC--eg-FeGfe--Ccf-|
5|---dG-C---GCCGCcCACg-cc-GAf---G-Ag-G----C-C----AgcG-g-Ccccgf-fDgDC-gfFGCc-cCDCCG-cfedcAFGA-AggA-|
5|-------------------A-----------------------------G-----f---A----e----g--------cA--ga--DaF---FAD-|
5|------f---fcDC--GfDC-Cg-D-----A----C-------------Af-C-Ddf-Ge---cAG-GGccGa----GDg-dFGaDcDCD-CdCC-|
4|-----------G--------cD----------D----------------D--G---fe-aGAC-aF-G-dd-dGA-aCfe-A-aGeaaFC-fdDA-|
4|----------Cff-----e-CGA-------F-fD----CCf--c-eDCcAF-AcDGbFfDdaAfDcGCGCCFcAFGAAab-dbCDbbdDFDFeCGd|
4|------G-G-GcGf----dcGCg---fG--f-ag---AbfG-GC-CCdbFf-abaaDAGbefeCdCCfAGccgaGgDgFFAfFbbfffadabcGaa|
4|----------aa--------gd--------D-b-------C------G-f--cFAdefgdged-GD-D-fGbCCCCgGAA-aCGAAFgGaFDgad-|
4|---------------------b----------------------------------c----FG-fd---cg-Gcf-Gdda---Aa-d-eG-AaAC-|
4|-------------------------------------------------------------b--b----aF--g---F-----DC-C-dg-aA---|
4|-----------------------------------------------------------------------------b------------------|
4|f-ea-efbF-fCFGFc--gFDAccCDDfG-GDdcD--fAdcCCGCcGedcAAegdDdaafDdfaAGFAagAgadccdDbfcccgeDAFgDCeDdDC|
4|----------------------------------------------------------------c------------a-------------df---|
3|----------Ga--F------e----------------G---C-b-dd-aA-a--cffGfceDeDD-DGCcCCCCcDdbb-AcddefDDcCDDACC|
3|--e---G-G-aG-ff------A----------D----AcG-CccCcCDbAcAAbDCeeagCdeaAb-aabCDdddCdDCd-abcDDdgGddebCdd|
3|---------------------------------------------------------G-D--c-b---A-dc--b---Aa------CaeC--a---|
3|-----------------------------------------------------------d--------D--d--c---a--------dd---d---|
3|-----------b--------------------------------------b-c--d-g-e--CDCd-Agcbb--A--bdA--CDC-FGgb--Adc-|
3|--------------------------------------------------------------------------------------------C---|
2|-------------------------------------------------b--------------b----------b---b-abb------------|

7|g-fdFffDFFc--f-efF-FFeg-c----gg-g-c---f-g---gFFfF--cD----FFfede-eccfee-Fef-ffFegc--------F----FF|
7|-------F-----c------------------------------------------------g------c--------------------------|
7|---F-Feec-f--F------------------------------e------------f----D------f-------f-----------------e|
7|---ffDFgg-F--e-F----eF--F---------F---------cg--g--------Ded--F-g-fcfg-----D-c-----------------g|
7|F-eeeeDffcgg-g-gegggDgfggfFF-FFgFgggFgggF--gFcgFfggFfg-g-ggeFFfcFFFggFggFgggDggFFgggg---ggggg-gf|
6|c-----------------Gg------D-------Ce------------cFg---C---------c------------g-c--------fC------|
6|----------------------------------a-----------------------------A-------------------------------|
6|g------------------e--------------Ag------------Ac--------------a--------------D----------------|
6|d---------------------------------da-------------D--------------C-------------------------------|
6|fdb--d------e-----caD-----ef-Gf--fDDe---AcD---c-Dgc--Ccd------Ccd-----ccA-ec-C-C-g----fGcA-c----|
6|Dc---C------f-----aD------d--C----fcA----C----a-fGC--dg-------cgD------dc-aa-d-f-------dCf-A----|
6|CCdCdA-dDD-dDe-DfDgGc-c-cccc-ACcCecCff-CGbdd-DFCCCDgcDfDfdDdddAaGd--dfdDeggG-DcdcaCCf-DDdccfc-f-|
6|aDAdCb-----DdD----Dcg-g-CgCC-cc-fCbfc--bCfcc-geaadd--aecb-dD-Cbdec---DDfa-cD-A-gaDegC-ccDDDDf-D-|
5|-------------------Fe----eF-----f--b------------F-D---d--------gg------------D-A--c-------------|
5|FgFGgAAgCddgagGACDDccdADeDCdCgGCeAfGggAGcdFfGAeDffFADACaGFCCdCgFdFDgGadAbDfbcgGfDDCCD-eCCGfCCGAG|
5|------------A------DF----bg-----C--f-----c--c---Gdg---gD-------De------------C-g--gg---f--------|
5|------------f------fD----Fd-----g--g-----g------dCA---bd-------Ac------------c-d--Ae---G--------|
5|--------------------G-----b---------------------------------------------------------------------|
5|--------------------------f---------------------------------------------------------------------|
5|-------------------df----Aa-----c--c--------------a---c---------C-------------------------------|
5|-------------------Gg----ge---------------------------D---------G-------------------------------|
5|--A--F--d--dee-----eAG--ACcD--C-D-DCC--cGGfeC-cFCGe---fb------FCfa--A--bC--cfF-aA-bA---cf----c--|
5|ADggAdfcgGDCDa--G-fbbF--ffGb-CD-afaeGcDDgDbgb-bcgDf-fgae-AgAcgdcDdeDg-AFgAceCfDDbFGDG-CeFcc-GC-A|
5|--------D---g------AC---DGAC--f-F--ae--g-aG-D-C-bFb---AA------caF------C---f-G-Gc-ff---D--------|
5|gFCd-C-GAD-GGG--A-caaf--cdDG-fg-GGAAcCaCACgCg-ffcgG---Gg-gAgfFCfAD--C-gGcCAAFdAFfeda--cFbfC--g--|
4|---e--dfA------DeCFDaaDdDdGc----g--g----Gc--FDf---DAf-----GA---De----G--eef--fA-fA-b----G-fag-Dd|
4|--DDFAFdg---Ag-eAADAFgFDfAgC-GGcbCdCbaDcbb-AbdaeeFfDDdCD-Fgg--bFdGG-aa--cDdAFgeDDDADC-aca-cGagca|
4|-gFFggGebGegGA-bfaabffCcbacD-gCGccCGFCACcd-ffaAbFfFdaacd-fDegFeaagg-gAGebaDbfFfaAaCca-GfACGcfCdD|
4|--Ag-efaG---g--GDdedgdaaeDCG----FgafGdGggg--AAeGg-daF-gC--eG---dA----F--CCAebegCeFfA--Abb-ACGGaC|
4|------DG--------CcbfGFA-dGaa----G--c----DA---fb---a-b-----f-----b--------de---G-bd------C--dc--G|
4|------AF--------gef---d--bAg------------A-----F-----e-----A-----G--------Ab---d------------D----|
4|----------------------c-------------------------------------------------------------------------|
4|fFgfDFeDFaGGFG-CdDdebGGGAfbdCcFCCGfdcGadCfAcccDffGGCdDeaGAFFFgFADFFGFbgfGcafeGbddfdgc-fGfGCgCcCA|
4|----------------FG----e-------------------------------------------------------a------------A----|
3|----gFffgGG-aa-aGeeeg-DdedCc----bCCCbdDcAA--bDfeegd-e--C---Fffg-DG-aAA--a-ff-gDd-DdD--GGdcddCbDd|
3|---fFgFdFgggGGgGaDdffgdCfDbd-c-CCccdcCdDcc-AAbDffGDDDCcDCeggFFFDdgaGgbgbbDdefFeD-dAcC-abCCcCdcCD|
3|-----------------b--a----a-b--------------------g---------------F----G-------------d--------c---|
3|-----f------A----c-DG----CDC----c-dc--C-------F-F------------gf-f--g-a--G-e--f----bA-----GG-G---|
2|-------------------------ab-----b-------b---b-----------------------------------------Gb--------|

7|gg---c-FFfcfFgg----eeF-fg--cFcfcgeFFD-ccg-gg-----FgDFgeg---F-egfFgffg--fF--F-Fed-gfecc-fg-egfD-F|
7|-----F---D---F----------------------F---D---------------------f---eg----------------------------|
7|-----f---e--fee--------------e-----ce-f-F-e----------D--------D---gc----------------------D-----|
7|-----g-cggfFDDf------g-e-----ggF-FDgf-F-e-D--------FDeF------Fe-g-FF---F-----ef---g-f--d--F-----|
7|-------------------------------------------------------------------e----------------------------|
7|fF--FeggfFFggfDg-g-ggffgfgFFcFcgFgeegggffgffg--gggFggFgFF-ggggFgffDdf-ggggggFggFfFFFFFggc-gegfgg|
6|-----------------------------------------------------------------------------------D------------|
6|--------C----------e----gD----e-------------df-gGD----c--c-----------c--e---d----FCdb-A-CD-g---e|
6|-------------------f-------------------------------------------------------------G-e------------|
6|-------------------g---------------------------------------------------------------g------------|
6|-------------------a----fg----f----------------c------A--------------f-----------f-G-------a---a|
6|-------------------C---------------------------e---------------------------------g-C-----------d|
6|----ACd-fD---------cD---FeD-D-Gdgc-a-c--g---gG-DDCfAfDCdgf-C--cg--D--D-gcg-ag----cffCDd-gd-A---c|
6|-----G--Fd---------G----daG---CC-e----------ec-FcACC-cef-e-----------F--DC-Fa----agAg-C-Ga-d---C|
6|fcC-cADgcadcDcDCgCCdCDbbCCC-gdDfDDcDcaDbcDcgcD-CffefcAfCdCCDddeAaaadcdcaCDffcdddddcaDdDdDGccgcaD|
6|-fd-ecgdaf-g--g-df-DdbD-ccd-d-dDcfAg-Gd-Dg-fCC-dAccDdCacCAAf--AD-cC-gCaDfd-CDD--bCDcdbgfdcAD-a-f|
5|--------------------------------------------Aa--------------------------d---F----e-------------D|
5|AggffgcaccgcDDAdACCb-CdCfegdDGCagG-AccgFgDfAgCGAAf-CGfGGaacdDfcADfFCfaeAGGAgeFg-gbgbDgCgGGccDDff|
5|-G---------A----C--g-----DC-----------------bb-gc----g--df-g---------d--ee--d----GFd-----------d|
5|-a--------------c--F------d-----------------fg-aG--------e--------------a---A----Df------------g|
5|--------------------------------------------a---------------------------------------------------|
5|--------------------------------------------cG-----------------------------------A--------------|
5|--------------------------------------------e---------------------------------------------------|
5|-dC-Cee-feCe---Db-FA----cAc---A--c---bF-G--GGe-Ff--gga-aDAgcF------g-C--gg-Agd---gAF-CdA---A-d-G|
5|Cca-ccAfAFFf---AD-ge-cfdCbFG-gFgGg-defDgA--DdD-fgG-GaGggGGeGCgCDGbgGAgffCA-ecgD-CfDAdaFGCAgCaCbA|
5|-Dc--Gg-D-Dd---ga--f----Fff---g---------D--CFF-cC---CC-CAgAef------f-D--cb--C----ceG-dG----a-A-F|
5|gAG-gCD-FfGG---Gg-Ad--ggggGD-daGAC-DACGCf--fDd-bFe-fAc-eFbCAAcg-eC-aDAc-bD-bfC---Fbf-Ggag--D-c-b|
4|-C----------------------------------------------------------------------------------------------|
4|gG--AbADdb-dabaFeg----D-fAe---A---gaF---daAfbG---f---D--F-Cb--A-Aa-ga----d---dD-e-F--g----C--fb-|
4|aAG-CgaeeG-DAfGfDCFgAFAAGeA-g-gA-GCFdFF-bAdecAC-aC-f-GbGGDcaA-CDab-GDCecde-bDFeGDbDeGG-AG-gDAafF|
4|dgC-GGCGffFGDddAdaDAFgFFDbaab-FaDCcCgDGeDGfaAacbGdGGCCeCCCgGbcgGDfffedDDcA-fFfAggeeGfeGaADcCdDaf|
4|cFb-cdDaae-adeCbAc-D--g-FDg---eD--GDae--FeDDFD--dG-C-c-cccbd--cAFe-ed-f--C--gAgeafab-F----G--deG|
4|Ab---CFAAF-CG-Fgg--------ab--------AD---f-bC-C-------e--D--D--G--F-b---------a---------------F--|
4|Ga-----d-g-----ac--------dG--------de---a-eG------------e-----F--------------e---------------b--|
4|-D-------------G---------C----------------------------------------------------------------------|
4|CcAAacGCbaGfCDDcaGGFgfeggfFGGeGGGcdcAfeGGDadfdGGCgCdGdCfdGeCcAacdDFFGDAeCDCFfgFDFFfFgfgFafFcDADe|
4|-d-----F-------C---------G--------------e---------------a-----b---------------------------------|
3|Ccb--dDDffgdDfCced--FFgFFDg----g---deFGF---CbD--CC--cd-C---d--c--F--dCf--C---fDg-D----fgG---dffg|
3|dCcA-CdeeeGCdeDbDC-effFgfefg--eA--cCDffggDedadCGdcCcCCec-dcCbbCddff-DDeDcD-efFgDee-f-gFfg--dDeDf|
3|---------a----edC-------------------------------------------------------------------------------|
3|--------------b---------------------------------------------------------------------------------|
3|cd---c-ddGa---dDdc------------------f-------cC-------e-----c---------d------------------------eG|
2|--------------------------------------------a---------------b-----------------------------------|
2|--------------------------------------------b---------------------------------------------------|

7|g-D--g------gg--gfFF--D---DfcgffDF----fF-F----Fg------F-----------------------------------------|
7|----------------FF----------e--e-------f--------------------------------------------------------|
7|----------------fg---------FgD-g-------e--------------------------------------------------------|
7|----------------DDgc-------gffgDF-----FD------ge------------------------------------------------|
7|FggFgcg-gg-gDD-eeeDg--FggFgDFFDFegg---gg-gFFFgfc-f---Fgg----------------------------------------|
6|C---------fD-----------G-b-------------------DAC------a-----------------------------------------|
6|-------------------------c-------------------edG------------------------------------------------|
6|-------------------------a---------------------g------------------------------------------------|
6|c---eg--AfcCf------C---Cdg-F-a---C-----aD----cada---fCg-f-----------------e---------------------|
6|e-------D-CG-----------eCe---g---c-----Fe----aCA----b-c-----------------------------------------|
6|dgcagDf-GcDccffA-DcAfAdAgdaDdD-c-bC-ccccad-ddCDccc-cCAbAcAcc--------C-----d---------------------|
6|D---cc--cAAAAA-e-gAdddccDD-C-c---f-----gfD---dcDC--DgcC-Ac----------------c---------------------|
5|e------------------C----d--------e-----d-----AC-C-----eG----------------------------------------|
5|dCeeADg-CCfcCGCgGACGCAfggDCCggDAAgDGG-CgbGddFgeFecCeeGGbC-----------C-d---Cf--------------------|
5|f---e----b---------Dc---c---e----d-----eFd---eFdgd----dD------------------b---------------------|
5|A------------------af---e--------b-----ceC---FgDb-----aa----------------------------------------|
5|b-----------------------------------------------------b-----------------------------------------|
5|a--------------------------------------G-----CG-F-----gg----------------------------------------|
5|D-----------------------------------------------------f-----------------------------------------|
5|G---gf--cF-g----A-gdG-CfGf-Gdf---CG---dDae-D-dDGaC-bCcAf------------------ec--------------------|
5|gDcDGCG-dfcCGC-ccGAcDfccacAFGD-cdAeC--AaGfDgfGcccb-fagCAf-------------D---Ad--------------------|
5|F---Ce---c-G-------Ag-eGA---F----D-----bgg---bAgfe--G-cc------------------ab--------------------|
5|C-AAaA--fDCf-f-CC-cga-gCDAfgDA--Gcb---bACA-GgffCDf-cADDC------------------dg--------------------|
4|A-fA-e--cgf--adG-d-c----af-g-DA-Dfc---a-ge----fa------aaaC----------------a---------------------|
4|fAgacDG-CfbafGccgbGCA--gbAeefCaAGFD---bGaGe--Defag---FeefA-----------FD---g---------------------|
4|FDDfCbCcAACfCCAFCACGc--cDDbAgaGbbbd---GaFaAGGdDGfeF--ccACag----------eA---fg--------------------|
4|bade-A--fGcGafagde-a---CeeGF-GD-fAC---FgAgb--FbFAF---bgFGG----------------F---------------------|
4|D--d----------C--a-D-------G-dd-cC------GF----A-------Ad------------------A---------------------|
4|e--D-------------C-e---------A--C-------------F-------db------------------b---------------------|
4|----------------------------------------------G-------------------------------------------------|
4|GdAFecACGCGCGdDCGDdgdAcbCaffGFCfdaaC-CcAfAGgggceFfffDeDDddCG------gg-aF-ddeCf-------------------|
4|a------------------d---------e----------------a--------C----------------------------------------|
3|g-e---d-bG---Cdc-eccb--ceDega--fbAc---Fa--g--FCffe---aCdCccd---------A-----b--------------------|
3|GDDfcDCcGCCcCGDCCDddc-cbCdffGDDeabD---fgaaDg-gbeFfFf-AcCdCCC---------f-----Ag-------------------|
3|d--------------------------af----C--------------------d-----------------------------------------|
3|D-------c-----Cb-dC------e-Gg--AAcd-------G---f-eg----D-----------------------------------------|
2|----b------------------------------------------------bb--------------------a--------------------|


Login to Edit
Edit
YouTube
Video
View Sheet Music
Sheet
Music
Voice / Instrument / Track Legend
Instr.
Map
Print
Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
 

Comments (0)
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[662 TabNabbers online]
©2020 TabNabber.com - Musician Supported Contact us Advertising Merchandise Privacy Policy Terms of Use facebook Twitter